Nord-Fron kommune

Har du interesse for medisin innenfor institusjon? Er du glad i fjell og natur – både vinter og sommer?

80 - 100 % vikariat som lege på Vinstra, alternativt; 2 x 40 - 50 % vikariat, leger som venter på LIS-1 tjeneste

Om stillingen

Vinstra ligger en times kjøretur nord for Lillehammer, med daglige togavganger både sørover og nordover. Fra Vinstra sentrum er det en 20 minutters kjøretur til fjellet med panoramautsikt både til Rondane og Jotunheimen.

I Nord-Fron kommune har vi 80 - 100 % vikariat i tiden 01.05.2022 tom. 28.02.2024 med mulighet for fast tilsetting. Stillingen er organisert under Vinstra legekontor for å sikre tilhørighet og samarbeid med øvrige leger i kommunen og vil inneha oppgaver på institusjon og som fastlege.

Vi er opptatt av å finne fleksible løsninger for deg som søker - god dialog med mulighet for medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon er noe vi vektlegger.

Vi er åpne for at stillingen kan deles mellom to leger dersom det er ønskelig å kombinere arbeidet med andre legeoppgaver. Stillingen kan også besettes av leger som venter på LIS1 tjeneste.

Pleie og omsorgstjenestene i kommunen med 72 institusjonsplasser er på Sundheim, fordelt på 3 avdelinger: korttid/rehabilitering, langtid somatikk og skjerma avdeling. I tillegg har hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten sine baser på Sundheim. Legene bruker System X journalsystem og har elektronisk meldingsutveksling med pleie- og omsorgstjenesten via Profil.

Kommunen er godt i gang med planlegging av fremtidens omsorgsutfordringer frem mot 2025 og det har vært omfattende bygningsmessige arbeider så de fleste av lokalene fremstår som nye.

Kvalifikasjoner
- Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon, evt. lege som venter på LIS1 tjeneste.
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
- Du er lærevillig og har stort pågangsmot.

På grunn av arbeidsoppgavene må søkere kunne kommunisere tilfredsstillende på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby 
- Vikariat i en fremoverlent kommune med dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
- Varierte, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver.
- Fast deltakelse i allmennlegeutvalg.
- Veiledning av andre leger i kommunen.
-Tett samarbeid med sykepleier, med kompetanse innen avansert klinisk sykepleie, kreft, demens og palliativ omsorg.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Konkurransedyktig lønn.
- Hjelp med å finne bosted.

Forutsetninger / vilkår
- Politiattest av nyere dato er et krav for stillingen.
- Arbeidstakere i Nord-Fron kommune blir ansatt på de vilkårene som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og Hovedtariffavtalen.
- Det blir trukket 2 % av brutto lønn til pensjon.

Arbeidsplassene i Nord-Fron kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss.

Søknaden sendes
Registrer søknaden under knappen Send søknad.
Alle søknader på ledige stillinger skal skje via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes som e-post.

Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov.
Nord-Fron kommune praktiserer meroffentlighet og alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak for offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes særskilt i søknaden. Hvis unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og søknaden kan eventuelt trekkes.

Del på:

Referansenummer:

22/777

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.06.2022

Tiltredelse:

Snarest

Adresse:

Kontorplassering: