Nord-Fron kommune

Ønsker du å jobbe som tilkallingsvikar ved Miljøtjenesten og ved Boligbistand og arbeidssenter?

Tilkallingsvikar - ved Miljøtjenesten og ved Boligbistand og arbeidssenter

Beskrivelse
Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar ved Miljøtjenesten og ved Boligbistand og arbeidssenter, tjenesteområde Tilrettelagte tjenester og institusjon, kan melde din interesse. 

Søknadene blir behandlet fortløpende, og dersom din søknad er av interesse vil du bli kontaktet for samtale av aktuell avdelingsleder. 

Miljøtjenesten og Boligbistand og arbeidssenter er en døgnbasert omsorgstjeneste som gir tilbud til brukere med ulike funksjonshemminger. Tilbudet innebærer hjelp til personlig stell, hjelp og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale aktiviteter. Behovet for aktiviteter er varierende og er tilrettelagt ut ifra den enkelte beboer sine behov og ønsker. 

Søkere må være over 18 år ved Miljøtjenesten og ved Boligbistand og arbeidssenter.

Kvalifikasjoner
Interesse for fagområdet. Utdanning innenfor faget er ønskelig, men andre kan og søke.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

På grunn av arbeidsoppgavene må du kunne kommunisere tilfredsstillende på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker oss tilkallingsvikarer som
- Har gode samarbeidsevner og er rause og imøtekommende.
- Som kan arbeide selvstendig og systematisk.
- Som har god arbeidskapasitet.

Vi kan tilby deg
- Arbeid som tilkallingsvikar i en fremoverlent kommune med dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
- Varierte, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Lønn etter kvalifikasjoner.

Forutsetninger / vilkår
- Politiattest av nyere dato er et krav for stillingen.
- Førerkort klasse B.
- Arbeidstakere i Nord-Fron kommune blir ansatt på de vilkårene som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og Hovedtariffavtalen.
- Det blir trukket 2 % av brutto lønn til pensjon.

Arbeidsplassene i Nord-Fron kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss.

Søknaden sendes
Registrer søknaden under knappen Send søknad.
Alle søknader på ledige stillinger skal skje via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes som e-post.

Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov.
Nord-Fron kommune praktiserer meroffentlighet og alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak for offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes særskilt i søknaden. Hvis unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og søknaden kan eventuelt trekkes.

Del på:

Referansenummer:

22/1487

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag
Kveld
Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2022

Tiltredelse:

Etter nærmere avtale

Adresse:

Nedregt. 50 2640 Vinstra

Kontorplassering: